DUYURULAR

2013 / 06 SİRKÜLER ( 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hk. Erteleme )

SİRKÜLER         : 2013/06

Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen ve 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56 ncı maddesiyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan bazı yükümlükler ertelendi; ancak bu erteleme sadece 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi ile işverenlere getirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünü kapsıyor.
Söz konusu Kanunun yürürlük maddesi uyarınca; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerleri için 30 Aralık 2012 tarihinde başlamıştı.
Aynı yükümlülük; 50’den az çalışanı olan işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için 30 Haziran 2013 tarihinde, az tehlikeli sınıfta yer alanlar ile kamu işyerleri için ise 30 Haziran 2014 tarihinde başlayacaktı. Dolayısıyla Torba Kanun ile sadece 50’den az işçi çalıştıran işyerleri için söz konusu yükümlülük ertelendi.
Buna göre, işyerlerinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü;
• 50’den az çalışanı olan işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
• Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 1/7/2016 tarihinde,başlayacak.
50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için ise bu yükümlülük zaten 30 Aralık 2012 tarihinde başlamış olduğundan, bunlar açısından herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
Aynı şekilde, risk analizi ve değerlendirmesi başta olmak üzere 6331 sayılı Kanunla getirilmiş olan diğer yükümlükler açısından da herhangi bir erteleme söz konusu değil, çünkü bu yükümlükler de 30 Aralık 2012 tarihinde başlamış olup aynen devam etmektedi
 
                                                                                                                                   CEM SEFA MISIR
 


PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 77528