Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle  |  İletişim 

 ANA SAYFA              HAKKIMIZDA              HİZMETLERİMİZ              İSTANBUL SMMM ODASI               TÜRMOB               İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               E-Beyanname            E-Bildirge

 
 
MENÜ
  ANA SAYFA
  HAKKIMIZDA
  HİZMETLERİMİZ
  DUYURULAR / YAZILAR
  MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
  GÜNCEL MEVZUAT
  BASINDAN YAZILAR
  MUHASEBE STANDARTLARI
  SMMM-YMM ODALARI
  TİCARET SİCİL GAZETESİ
  MORTGAGE
  KOSGEB MEVZUATI
  TEK DÜZEN HESAP PLANI
  BASEL II
  ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
  İSTANBUL REHBERİ
  EKONOMİ HABERLERİ
  DIŞ TİCARET MEVZUATI
  DANIŞTAY KARARLARI
  YARGITAY KARARLARI
  DİLEKÇEMATİK
  İLETİŞİM FORMU
 
 
 
PRATİK BİLGİLER
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
MUHASEBE STANDARTLARI
» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
RESMİ GAZETE
 

 DUYURULAR

2014/ 04 SİRKÜLER (TORBA YASA ÖZETİ)

 TORBA KANUNUNUN ÖZETİ

01-DOĞUM BORÇLANMASI                                

Emeklilik için yaş ve sigortalılık süresini dolduran kadınlar prim eksik günlerini tamamlayabilirler. 3 çocuğa kadar (1 çocuk için 2 Yıl borçlanabilir)  günlük 12,10.-TL. bedel ödeyerek  doğum borçlanması yapıp erken emekli olabilirler. Ayrıca doğum borçlanması Bağ-kur ve Memur kadınlara da tanındı.

 

02- TEMİZLİĞE GELEN KADINLARIN  SSK. DURUMU                    

Evinde temizlikçi kadın çalıştıranlar SGK. nın hazırlayacağı bir belgeyi düzenleyip çalışanla birlikte imzalayıp, SGK. kurumuna verecek

            a) Bir ayda 9gün ve az çalışanlar için 2014 yılı sonuna kadar günlük 37,80.-TL yi  çalıştığı gün sayı ile çarpıp çıkan rakamın %2 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası olarak ödeyecek.

            b) Bir ayda 10 gün ve daha fazlası çalışanlar için işveren tarafından normal SGK. dosyası açılıp ödemesi yapılacak.

 

03- GELİR TESPİTİ İÇİN FIRSAT (GSSP)                      

Şimdiye kadar Genel Sağlık Sigortası için baş vurmamış ve yüksek kademeden borçlanan çalışmayanlar 6 ay içinde gelir tespiti için başvurup yeniden yapılandırırsa borçları tekrar hesaplanır ve ister taksitle isterse peşin ödeyebilir.

·         Aylık Geliri    378.-TL. az olanlar GSSP ödemeyecek (Asgari ücretin bürüt tutarının 3/1)

·         Aylık Geliri   (378 .-TL – 1.134.-TL.)      arasında olan    45.40.-TL.  GSSP Ödeyecek

·         Aylık Geliri   (1.134.-TL. – 2.268.-TL.)  arasında olan   136,10.-TL.  GSSP Ödeyecek

·         Aylık Geliri    2.268.-TL. fazla olan    272,20.-TL. ödeyecek tir.

 

04- VERGİ AFFI NASIL UYGULANACAK                     

 30 Nisan 2014 tarihine kadar gelir vergisi, kurumlar, katma değer, özel tüketim, stopaj, damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme zamları kanun kapsamındadır.  Ayrıca 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayne harçları, trafik cezaları, idari para cezaları, nüfus para cezaları,KGS. ve  OGS. Geçişleri, Gümrük Vergileri, Oda aidatları,  Esnaf ve Sanatkarların üyesi oldukları oda aidatları, SGK. Prim borçları ve cezaları…,..vs. gibi vergi ve ödemeler Kanun kapsamındadır.

BAŞVURU

 11/09/2014 tarihinden 30/11/2014 tarihine kadar bağlı bulundukları Vergi Dairelerine yapabilirler.

BORÇLAR HANGİ SÜREDE ÖDENECEKTİR   

İster tek seferde isterse 18 eşit taksit ikişer aylık dönemler halinde öder. Tek seferde ödeme yapmak isteyen mükelleflere  ayrıca taksitli ödemelerde alınan herhangi bir katsayı ve faiz uygulanmaz.

ÖRNEK         

ABC Firması   30/04/2014 tarihi itibari olan vergi borçlarını Torba Yasadan yararlanıp yeniden hesaplattırmış ve 100.000.- TL. olduğunu varsayalım.

·         31/12/2014 tarihine kadar peşin öder ise 100.000.-TL. olarak öder

·           6 taksitte öder ise toplam      105.000.-TL. öder

·           9 taksitle öder ise toplam      107.000.-TL. öder

·         12 taksitle öder ise toplam      110.000.-TL. öder

 (MuhasebeTR den alıntı YMM.Abbas Coşar)                                                                                                                                            

 

05- DEVAM EDEN DAVALARIN DURUMU                   

Aftan yararlanmak isteyen borçluların madde de belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanunu yollara başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme dilekçelerini ilgili makama verip, bu şekilde müracaat etmeleri gerekir. (Uygulamalar için ilgili Vergi Dairelerinden bilgi alınabilir.)

 

06- SÜRESİNDE ÖDENMEYEN VEYA EKSİK ÖDENEN TAKSİTLER

 Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen

taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme

zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

(MuhasebeTR den alıntı KGK. Koray ATEŞ)

 

07- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA VE ORTAK ALACAKLARI HAKKINDA

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile düzenledikleri bilançolarda ortaklara alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarı ile kasa hesabındaki fazla gözüken rakam, bu kanunun yayınlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan ederek kayıtlarını düzeltecek. Beyan edilen oranın %3 hesaplanın ödenecek.

 

  

                   


                                       


SMMM CEM SEFA MISIR

Adres:
     Sarıgöl Mah. Ordu Cad. Ersoy Apt. No:78 K:1 D:2 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
Tel:           0 212 - 545 03 78 / 564 89 66
Faks:        0 212 - 563 85 48
E-Posta:  info@cemsefamisir.comHer hakkı saklıdır. 2011 www.cemsefamisir.com

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com